I když se to kolikrát může jevit jinak, můžeš se opřít o to, že tě tvůj muž vroucně miluje a velmi si přeje, abys byla po jeho boku šťastná. Aspoň tolik, jak kolikrát on bývá vděčný za to, že jsi po jeho boku Ty, má milá Kačenko 😘. 

Asistenti života 2018

Ať společně rádi ustojíme povrchové vlny život a nacházíme oporu v našem hlubokám společném proudu. 

Dream Team ✌️
Dream Team ✌️